امر بین الامرین در مکتب ملاصدرا
68 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جبر و اختیار یکی از مهمترین و غامضترین مباحث توحید افعالی است که ذهن بسیاری از متکلمان را به خود مشغول نموده است به گونه ای که در اسلام فرقه ای نیست که نسبت به آن بی تفاوت باشد، بر این اساس معتزله تفویض و اشاعره جبر را پذیرفتند، و متکلمان شیعه با وجود اتفاق بر پذیرش اصل نظریه امر بین الامرین، لکن در تفسیر آن رویکردهای گوناگونی ارائه نموده اند، از نظر ملاصدرا و فیلسوفان مکتب او، امر بین الامرین نه جبر است و نه اختیار، بلکه امری است ورای این دو، و تفسیر آن، یا این است که انسان در اصل مختار بودن مجبور لکن در انجام کارهایش مختار است و یا اینکه فاعلیت انسان غیر استقلالی و در طول فاعلیت الهی است، بنابراین امر بین الامرین، با اختیاری که به قدرت مطلقه خداوند لطمه¬ای وارد نکند و وابستگی بنده را حفظ نماید منافاتی ندارد. واژگان کلیدی: جبر، اختیار، امر بین الامرین، فاعلیت غیر استقلالی، ملاصدرا.